Trường THCS Văn Đức - Gia Lâm - Hà Nội
THCS Văn Đức

98